iFabrix.com - Byggeriets varmeakkumuleringskatalog

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Introduktion

På dette site finder du byggeriets varmeakkumuleringskatalog.

Formålet med kataloget er at skabe opmærksomhed omkring bygningskonstruktioner, som kan anvendes til energilagring, og at give rådgivere og arkitekter en nem mulighed for at regne på den energimæssige effekt ved at anvende disse konstruktioner.

Ved at tænke bygningskonstruktionernes evne til energilagring ind i projekteringsfasen kan man opnå mere energieffektive bygninger eller større frihedsgrader i bygningsdesignet.

I Kataloget er døgnlagringskapaciteten for hver konstruktion angivet, og ud fra det tal kan hele bygningens varmekapacitet beregnes vha. et af de fire beregningsværktøjer som kan ses i menuen til venstre.

Bygningens varmekapacitet er inputparameter i beregningsprogrammet Be-10 og har relativ stor betydning for bygningens samlede energiforbrug. Forskellen fra en meget let til en meget tung bygning er op til 15 % af det samlede energiforbrug.

Hvis du er interesseret i at dykke ned i de tekniske områder kan du finde relevante henvisninger under menupunktet "Referencer og links".

Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Kataloget er udviklet med støtte fra Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

For rådgivere

Beregningsværktøjet her på siden gør det nemt for dig som rådgiver at beregne bygningens varmekapacitet. Resultatet af beregningen kan udskrives og vedlægges som bilag til Be10-beregningen. Se eksempel på bilag.

Beregningsværktøjet findes i to udgaver:

I den simple beregning estimeres konstruktionsarealerne på baggrund af det opvarmede etageareal og bygningstypen.

I den udvidede beregning skal alle konstruktionsarealer indtastes.

De forskellige udgaver af beregningsværktøjet kan ses i menuen til venstre. 

For bygherrer

Teknologisk Institut anbefaler at du som bygherre kræver at der gennemføres en varmekapacitetsberegning.

Såfremt din rådgiver undlader at lave beregningen, og i stedet anvender en standardværdi for bygningens varmekapacitet risikerer du en ekstraregning for din bygnings energiforbrug - år efter år.

Årsagen er at der ofte anvendes for optimistiske værdier i energirammeberegningen for at få bygningen til at overholde energikravene.

 

For producenter

Du kan som producent købe dig til en plads i kataloget, og dermed kan dit virksomhedsnavn komme til at figurere på bilaget som udstedes i forbindelse med varmekapacitetsberegningerne. Din virksomhed bliver således synliggjort som en bidragsyder til energieffektivt byggeri.

Der er tre prisniveauer (standardberegning, udvidet beregning og prøvning) samt et årligt gebyr.

Du kan se nærmere på priserne her.